11.07.2015 – Sobotnie warsztaty w Łomiankach

W ostatnią sobotę na specjalne zaproszenie druhów z Łomianek, 5-osobowa grupa naszych ratowników edukowała się na warsztatach przez nich właśnie zorganizowanych. Prócz naszej jednostki, w ćwiczeniach udział brali druhowie z: Łomianek, Dziekanowa Polskiego, Rawy Mazowieckiej i grupy S12 . Ćwiczenia te odbywały się na specjalnym obiekcie, który cały jest do dyspozycji OSP Łomianki. Podczas warsztatów ćwiczono kilka wariantów, które mogą się zdarzyć podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Nasi druhowie mieli okazję przećwiczyć:
a) RIT – przygotowanie sprzętu do wejścia po zaginionego strażaka, wezwanie pomocy, podmianę aparatu ODO i ewakuację go, 
b) udzielanie pomocy nieprzytomnemu strażakowi po wydobyciu go ze strefy zagrożenia – polega to na, jak najszybszym rozebraniu strażaka z umundurowania przy jednoczesnym prowadzeniu ucisków klatki piersiowej od samego początku, 
c) metody efektywnej ewakuacji poszkodowanego po schodach (na górę) oraz transportowaniu go w noszach płachtowych,
Pozostałe grupy ćwiczyły m.in. wejście do pomieszczenia objętego pożarem czy ewakuację strażaka ze specjalnie odwzorowanej makiety zwanej „Denver Drill” – która symuluje zaistniałem wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, gdzie strażak utknął w wąskim korytarzu pod oknem.
Na zakończenie warsztatów zrealizowano jedno, duże założenie – był to pożar budynku. Zadaniem ratowników z Dziekanowa, Piastowa i Rawy Mazowieckiej było: sprawienie drabiny do jednego z okien budynku (jedyne wejście do budynku), wprowadzenie do środka ratowników w celu znalezienia źródła zadymienia i dokładnej jego lokalizacji, ewakuacji osób poszkodowanych osób oraz 1 z ratowników, który uległ wypadkowi – odbywało się to za pomocą drabiny; na dół. Poszkodowani byli przekazywani grupie S12, która udzielała im pierwszej pomocy. 

Wszystkie warianty oraz duże założenie były wykonywane pod czujnym okiem instruktorów. 

W tym miejscu pragniemy podziękować:
– dh. Mateuszowi Czajkowskiemu z OSP Łomianki za zaproszenie, 
–  Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach za organizację ćwiczeń, 
– dh. Łukaszowi Faraliszowi z OSP Łomianki oraz p. Jackowi Rosłonkowi z HEARTSAVER za omówienie, instruktaż i pomoc przy wykonywaniu powyższych wariantów, 
– dh. Małgorzacie Michnowskiej i p. Adrianowi Bucałowskiemu za udostępnienie zdjęć na nasze potrzeby.

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.