2023 – Nowy sprzęt i środki ochrony indywidualnej w OSP Piastów

W 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie w  Piastowie, w ramach zadania pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, część 2 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zakupiła: 

  1. Maski G1 do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem firmy MSA w ilości 10 sztuk. 
  2. Dyski sygnalizacyjne do oznakowania terenu akcji firmy MACTRONIC w ilości 1 kompletu. 
  3. Prądownicę pianową typu PP-2 w ilości 1 sztuki. 
  4. Ubranie specjalne Xenon PL zgodne z OPZ KG PSP firmy Ballyclare w ilości 1 kompletu. 

Zadanie pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, część 2 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zostało dofinansowe na środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w formie dotacji, w kwocie 14 496,36 złotych. 


Informacje dotyczące pozyskanych dofinansowań w ramach programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz inne podmioty mogą Państwo znaleźć na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz