29.03.2017 – Miejscowe zagrożenie i pożar w Piastowie

29 marca 2017 roku (środa), był kolejnym dniem, podczas którego opuszczaliśmy swoje koszary. Dwukrotnie byliśmy dysponowani do zdarzeń zaistniałych na terenie naszego miasta. 

Pierwsze zdarzenie miało miejsce kilkanaście minut po godzinie 13:00. Zgodnie z dyspozycją SKKP Pruszków, zastęp GBA udał się alarmowo na ulicę Wojska Polskiego, gdzie miała znajdować się plama oleju. Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu, stwierdzono plamę substancji ropopochodnej na odcinku od ulicy Dąbrowskiego, do skrzyżowania z ulicą Toruńską. Za pomocą dostępnych neutralizatorów przestąpiono do usunięcia zagrożenia. Z uwagi na kończące się neutralizatory ,  na miejsce zadysponowany został SLRR z naszej jednostki, który dowiózł dodatkowy zapas środków.  Działania ratowników trwały około 2 godzin. 

Siły i środki: 
589[M]75 – GBA 2.7/25 Renault Midlum – OSP Piastów
589[M]78 – SLRR Mercedes Benz GD290 – OSP Piastów
KPP Pruszków. 

Syrena po raz drugi zawyła o godzinie 18:15. Zgodnie z dyspozycją SKKP Pruszków, zastęp GCBA składający się ze strażaków przebywających w strażnicy udał się alarmowo do pożary żywopłotu i elewacji budynku jednorodzinnego przy skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. Królowej Jadwigi. Z koszar również wyruszył zastęp GBA, w którego skład wchodzili ratownicy przybyli na alarm. Po dojeździe GCBA Scania na miejsce i rozpoznaniu, stwierdzono rozwinięty pożar opału (drewna) nagromadzonego przy ogrodzeniu oraz pożar elewacji budynku jednorodzinnego. Mieszkańcy z budynku ewakuowali się przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej, podejmując samodzielne działania gaśnicze. Działania w pierwszej fazie polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na pożar; odłączeniu mediów, następnie po dojeździe dodatkowych sił i środków w postaci sekcji gaśniczej JRG PSP Pruszków oraz naszego GBA, rozwinięto drugą linię gaśniczą do wnętrza budynku i sprawiono zaopatrzenie wodne z pobliskiego hydrantu. Z uwagi na możliwość rozprzestrzenienia się ognia na pozostałe elementy konstrukcyjne budynku, wycięto otwór w jednej ze ścian na poddaszu budynku. Poddasze sprawdzono dokładnie za pomocą kamery termowizyjnej.  Po opanowaniu sytuacji pożarowej, przystąpiono do dogaszania oraz wentylacji budynku. Podczas zdarzenia nikt nie został poszkodowany. 
Działania zostały zakończono po godzinie 19:00. 

Siły i środki: 
589[M]77 – GCBA 5/36 Scania P410 – OSP Piastów
589[M]75 – GBA 2.7/25 Renault Midlum – OSP Piastów
581[M]21 – GBA 2.5/24 Man TGM 15.290 – JRG PSP Pruszków
581[M]25 – GCBA 9.5/56 Scania P380 – JRG PSP Pruszków
KP Piastów
Zespół Ratownictwa Medycznego
Pogotowie Energetyczne

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.