30.11.2017 – Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej na terenie ZAP w Piastowie

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej „NAREW”
na terenie ZAP w Piastowie

30 listopada 2017 roku, na terenie Zakładów Akumulatorowych ZAP SZNAJDER-BATTERIEN, mieszących się przy ulicy Warszawskiej w Piastowie odbyły się ćwiczenia doskonalące Kompani Gaśniczej „NAREW” Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz wyznaczonych sił.

Wszystko, natomiast rozpoczęło się porankiem, gdzie rozpoczęto alarmowanie sił i środków wchodzących w skład powyższej kompani. Punktem koncentracji sił i środków, gdzie przyjmowane przybyłe zastępy wyznaczono teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie. Po dojeździe sił do punktu koncentracji odbyła się inspekcja, przeprowadzona przez oficerów z KW PSP Warszawa. Następnie, rozpoczęto ćwiczenia i wprowadzono założenia na terenie piastowskiej fabryki akumulatorów.

[Epizod 1] Około godziny 11:00, zostaliśmy zaalarmowani do pożaru piwnicy w budynku biurowym, na terenie w/w obiektu. Zastęp GBA z naszej OSP, dotarł na miejsce jako pierwszy. Po rozpoznaniu stwierdzono pożar w pomieszczeniach piwnicznych budynku biurowego, gdzie uwięziona miała być jedna osoba. Następnie, do środka wprowadzono ratowników z linią gaśniczą w celu lokalizacji pożaru i prowadzenia przeszukania. Równolegle, Kierujący Działaniem Ratowniczym poinformował SKKP Pruszków o zaistniałej sytuacji i poprosił o zadysponowanie dodatkowych sił i środków. Z uwagi, na prowadzone działania przy innym zdarzeniu przez JRG PSP Pruszków (zgodnie ze scenariuszem) na miejsce zadysponowano Kompanie Gaśniczą „NAREW”. W pierwszej fazie, na miejsce dotarły zastępy JRG Błonie, JRG-7 Warszawa, drabina JRG PSP Pruszków oraz Dowódca Kompanii Gaśniczej „NAREW”. Podczas dojazdu powyższych wozów,  nasi ratownicy ewakuowali ze środka jedną osobę poszkodowaną i przystąpili do udzielenia KPP.

W trakcie prowadzenia w/w działań, na terenie w/w obiektu wystąpiło kolejne zdarzenie, gdzie podczas prac załadunkowych doszło do awarii, w wyniku której przez kontener przygnieciona została jedna osoba [epizod 2]. Do tego zdarzenia zaalarmowano dwa zastępy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego z warszawskiej JRG-10. Po dotarciu SCRt oraz SCDź, przystąpiono do podniesienia kontenera i ewakuacji osoby przygniecionej oraz udzieleniu jej KPP.

Równolegle, na terenie zakładu doszło do pożarów filtrów technologicznych [epizod 3]. Do tego zdarzenia zaalarmowano kolejne siły i środki kompanii, w postaci JRG Pułtusk, JRG Wołomin, JRG-3 Płock, JRG Węgrów oraz przegrupowano zastępy z pierwszego zdarzenia tj. OSP Piastów, JRG Błonie oraz JRG Pruszków. Działania strażaków polegały na gaszeniu palących się filtrów technologicznych, gdzie również podano prąd wody z drabiny mechanicznej.

W trakcie prowadzenia powyższych działań ratowniczo-gaśniczych, doszło do wybuchu i pożaru w sąsiadującym budynku, gdzie znajdował się zbiornik z kwasem solnym [epizod 4]. Kierujący Działaniem Ratowniczym, który koordynował działania przy pożarze filtrów, przegrupował zastępy działające przy tym zdarzeniu i polecił podjęcie działań w budynku, gdzie doszło do wybuchu. Działania strażaków polegały na wyznaczeniu strefy, wprowadzeniu ratowników w ubraniach typu TYCHEM do środka i podaniu jednego prądu wody w natarciu na pożar.

Wszystkie epizody, jakie zakładał scenariusz były wprowadzane i realizowane równolegle. Działania ratowniczo-gaśnicze koordynował utworzony sztab, na bazie samochodu dowodzenia i łączności z pruszkowskiej JRG, natomiast punkt przyjęcia sił i środków tzw. „Reduta”, znajdowała się na terenie naszej jednostki – gdzie w odwodzie pozostały zastępy z OSP Raszyn i OSP Nowa Wieś.

Zwieńczeniem ćwiczeń doskonalących było ich podsumowania na terenie jednostki OSP Piastów.

W ćwiczeniach udział brały poszczególne zastępy wchodzące w skład Kompanii Gaśniczej „NAREW” tj. JRG Błonie, JRG Wołomin, JRG Węgrów, JRG-3 Płock, JRG-7 Warszawa, JRG Pułtusk oraz wyznaczone siły z terenu naszego powiatu – JRG PSP Pruszków, OSP Piastów, OSP Raszyn i OSP Nowa Wieś. Dodatkowo, w ćwiczenia zaangażowano zastępy SGRT z JRG-10 Warszawa.

Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwała Grupa Operacyjna KW PSP Warszawa oraz wyznaczeni rozjemcy KP PSP Piaseczno.

Fot. Tomasz Sadowski 

 

 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.