31.03/01.04.2017 – Pracowite dni

Ostatni dzień marca oraz Prima Aprilis możemy zaliczyć do bardzo pracowitych. Łącznie, nasze zastępy opuszczały koszary trzykrotnie. 

Do pierwszego zdarzenia zostaliśmy zaalarmowani w piątek, chwilę przed godziną 16:30. Zgodnie z dyspozycją SKKP Pruszków, udaliśmy się alarmowo zastępem GBMRt z 7-osobową obsadą do wypadku na Południowej Obwodnicy Warszawy. Zderzenie pojazdów miało mieć miejsce na 460 kilometrze, nitki w kierunku Lotniska Chopina. Dojazd do tego miejsca utrudniały nam korki, które wytworzyły się w wyniku zdarzenie. Na miejsce dotarliśmy wspólnie z Zespołem Ratownictwa Medycznego, z terenu pow. warszawskiego-zachodniego; gdzie zastaliśmy zastęp OSP Raszyn prowadzący działania przy zderzeniu 4 pojazdów. Nasze działania skupiły się na zabezpieczeniu terenu, udzieleniu KPP jednej z osób poszkodowanych oraz pomocy przy ewakuacji dwóch osób poszkodowanych z rozbitych pojazdów. Na miejsce kolejno docierały dodatkowe siły w postaci: zastępu JRG PSP Pruszków, kolejnych karetek oraz pozostałych służb. Dalsze działania skupiły się na zabezpieczeniu terenu wypadku. Po około godzinie zastęp powrócił do koszar. 

Siły i środki: 
589[M]76 – GBMRt 1/1 Renault Midliner S150 – OSP Piastów
589[M]86 – GBARt 2.5/23 Star 12-185 – OSP Raszyn
581[M]21 – GBA 2.5/24 Man TGM 15.290 – JRG PSP Pruszków
Zespoły Ratownictwa Medycznego
WRD KPP Pruszków
Służba Drogowa GDDKiA 

Fot: J. Jaworski, K.Rosa, M. Kaczyński

Prima Aprillis’owa sobota, dla Nas rozpocząć się miała zbiórka gospodarczą o godzinie 11:00 na terenie naszej strażnicy. O godzinie 11:02, zostaliśmy zaalarmowani przez SKKP Pruszków i otrzymaliśmy dyspozycję wyjazdu zastępem GCBA Scania do pożaru w pustostanie przy al. Piłsudskiego. Miejsce te jest znane naszym strażakom, ponieważ kilkanaście razy rocznie interweniujemy tam. Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu, stwierdzono pożar śmieci i rzeczy nie wiadomego pochodzenia w jednym z pomieszczeń. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego podali jeden prąd wody w natarciu, na palące się rzecz. W trakcie lokalizacji pożaru, na miejsce dotarł zastęp GBA z JRG PSP Pruszków. Po opanowaniu sytuacji pożarowej wprowadzono wentylację pomieszczenia – w początkowej fazie za pomocą prądu wody, a końcowej za pomocą wentylatora. Zastęp do koszar powrócił o godzinie 11:44. 

Siły i środki
589[M]77 – GCBA 5/36 Scania P410 
581[M]21 – GBA 2.5/24 Man TGM 15.290 – JRG PSP Pruszków

Fot. Kamil Rosa

Pod koniec zbiórki gospodarczej, o godzinie 15:36 syrena zawyła po raz kolejny w tym dniu. Zgodnie z dyspozycją SKKP Pruszków zastęp GCBA udał się alarmowo na ulicę Sochaczewską, do pożaru trawy podchodzącego pod pobliskie zabudowania.  Po kilku minutach, z koszar wyruszył również zastęp GBA.  Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu, stwierdzono pożar nieużytków na obszarze około 1 tyś m2. Pożar rozprzestrzeniał się i stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla pobliskich zabudowań. Ratownicy przystąpili do gaszenia pożaru za pomocą tłumic oraz zbudowali dwie linie gaśnicze, podając prądy wody w natarciu. Po dojeździe GBA, zwiększono siły na pożar. Po kilkudziesięciu minutach sytuacja pożarowa został opanowana, następnie przystąpiono do dogaszania. Łącznie spłonęło ok. 1500 m2 nieużytków. Zastępy do koszar powróciły o godz. 16:35. 

Siły i środki: 
589[M]77 – GCBA 5/36 Scania P410 
589[M]75 – GBA 2.7/25 Renault Midlum 

Fot. Jacek Zgutka 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.