Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

9 marca 2019 roku, o godzinie 17:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, w roku 2018. Prezes Zarządu OSP – dh Tomasz Sadowski, przywitał wszystkich zgromadzonych członków oraz zaproszonych gości. Zebranie, swoją obecnością uświetnili: Dh Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa, Dh Bernard Adamowicz – Zastępca Burmistrza …

Czytaj dalej

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie zawiadamia, iż Walne Zebrania Sprawozdawcze za rok 2018, odbędzie się 9 marca 2019 roku w pierwszym terminie o godzinie 16:30, i w drugim terminie o godzinie 17:00, w strażnicy OSP przy ulicy Warszawskiej 24. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej