CZERWIEC 2021 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

12 czerwca 2021 roku, w sali kinowej Kina Baśń Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie. 
 
Zebranie otoworzył Prezes Zarządu OSP – dh Tomasz Sadowski, który powitał również przybyłych gości. 
Swoją obecnością zaczycili Nas:
– Burmistrz Miasta Piastowa – Pan Grzegorz Szuplewski, zarazem członek naszej OSP, 
– Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie – st.bryg. Sławomir Przybysz, również członek naszej OSP, 
– Inspektor ds. Obrony Cywilnej w UM – Pan Andrzej Abramczyk. 
 
Minutą ciszy uczczono pamięć poległych piastowskich pożarników, a delegacja strażaków złożyła kwiaty przed pomnikiem przy strażnicy OSP. 
Na początku zebrania dokonano również komisji roboczych, które pracowały podczas Walnego Zebrania oraz przewodniczącego zebrania wraz z protokolantem. 
 
Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, w roku 2020. Odczytano sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, które zawnioskowało za udzieleniem absolutorium dla Zarządu OSP. Podczas zebrania podsumowano również kadencje Zarządu OSP, w latach 2016-2021 roku. 
 
Ważnym momentem zgromadzenia było wręczenie odznaczeń i medali dla wyróżniających się strażaków. Siedmiu najbardziej aktywnych strażaków, pod kątem uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w minionym roku zostało wyróżnionych okolicznościowymi nagrodami. 
W skład tzw. „złotego zastępu” weszli:
1. Michał Kaczyński
2. Damian Stachowicz
3. Angelika Gromada
4. Mariusz Kowalczyk
5. Maciej Walecki
6. Piotr Poterek 
7. Tomasz Malinowski
 
Głównym punktem zebrania były wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku sprawnie przeprowadzonego głosowania, w/w organy ukonstytuowały się w następujących składach:
Zarząd OSP 
Prezes Zarządu – dh Tomasz Sadowski, 
V-ce Prezes/ Naczelnik – dh Albert Kalita, 
Zastępca Naczelnika – dh Kamil Rosa, 
Skarbnik – dh Jarosław Jaworski, 
Sekretarz – dh Karol Pawlik, 
Gospodarz – dh Michał Kaczyński, 
Kronikarz – dh Jacek Zgutka. 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – dh Jarosław Wyszkowski, 
Sekretarz – dh Wiesław Gontarczyk, 
Członek – dh Andrzej Czajka. 
 
Zarząd i Komisja Rewizyjna OSP wybierana jest co 5 lat. Kadencja obejmuje lata 2021-2026. 
Przedstawiono plan działalności oraz plan finansowy na rok 2021, który został zaakceptowany przez członków OSP. 
Na zakończenie zebrania głos zabrali przybyli goście.
 
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pani Wandy Przybylak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, za udostępnienie sali kinowej Kina Baśń na potrzeby Walnego Zgromadzenia. 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz