Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

W słoneczną sobotę, 2 września 2023 roku na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie odbyły się uroczyste obchody 100-lecia istnienia naszej Jednostki. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:30 zbiórką pocztów sztandarowych oraz pododdziału OSPw Piastowie. Następnie wszyscy przemaszerowali ulicami Piastowa do Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie, gdzie o godzinie 12:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji piastowskich strażaków i ich rodzin. Mszę koncelebrował Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Krzysztof Gołębiewski, Dziekan Dekanatu Pruszkowskiego ks. prałat Marian Mikołajczak oraz wikariusz tutejszej Parafii ks. Paweł Zaręba. W trakcie jej nawiązano do historii piastowskiego pożarnictwa. Po zakończonej Mszy Świętej, pododdziały powróciły na teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości. 

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, który odebrał Prezes ZOP ZOSP RP w Pruszkowie, a jednocześnie Przedstawicielowi ZOW ZOSP RP województwa mazowieckiego druhowi Jackowi Gromkowi. Następnie wciągnięto flagę Rzeczypospolitej Polskiej i odśpiewano Hymn Narodowy. Maszt flagowy stanowiła nasza drabina mechaniczna, która podkreśliła strażacki charakter całego wydarzenia. 

Prezes OSP w Piastowie druh Tomasz Sadowski przywitał przybyłych gości, a także wygłosił krótkie przemówienie – w którym podkreślił historyczną oraz współczesną rolę jaką odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna w lokalnej społeczności i dziejach naszego miasta.

Swoją obecnością zaszczycili Nas znamienici goście: 
– Pani Bożena Żelazowska – Poseł na Sejm RP, 
– Pan st.bryg. Rafał Zimochocki – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 
– Pan Emil Sawicki – Sekretarz Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
– Pan Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski, 
– Pani Magdalena Beyer – Radna Rady Powiatu Pruszkowskiego, 
– Pan Szymon Kurek – Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
– Pan st.bryg. Sławomir Przybysz – pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie wraz z pracownikami KP PSP w Pruszkowie, 
– Pan st.bryg. Robert Nowakowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim-zachodnim z/s w Błoniu, 
– druh Jacek Gromek – Prezes ZOP ZOSP RP w Pruszkowie, a jednocześnie Skarbnik ZOW ZOSP RP województwa mazowieckiego, 
– Pan Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa, 
– Pani Agata Korczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie wraz z radnymi, 
– Pani Grażyna Wójcik – Skarbnik Miasta Piastowa, 
– ksiądz prałat Marian Mikołajczak – Dziekan Dekanatu Pruszkowskiego, a jednocześnie Proboszcz Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie, 
– ksiądz Krzysztof Gołębiewski – Kapelan Strażaków Powiatu Pruszkowskiego, 
– Pan podinsp. Dariusz Kruziewicz – Komendant Komisariatu Policji w Piastowie wraz z Zastępcą Panią nadkom. Karoliną Kańką oraz kom. Jakubem Słobodzinem, 
– Pani Wanda Przybylak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, 
– Przedstawiciele ZHP Hufca Piastów wraz z pocztem sztandarowym,
– Poczty sztandarowe z Ochotniczych Straży Pożarnych w Brwinowie, Biskupicach, Cielądzu, Dawidach, Falentach, Jaktorowie, Kośminie, Mosznie, Młochowie, Nadarzynie, Nowej Wsi, Wielgolesie, Raszynie, Poroninie oraz Żółwinie. 
– Sympatycy, sponsorzy, przyjaciele naszej jednostki, a także mieszkańcy Piastowa, 

Rys historyczny odczytała druhna Dominika Pietkiewicz-Dakos, podkreślając ważne i istotne wydarzenia jakie miały miejsce w stuletniej historii. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali, odznaczeń i podziękowań. 
W pierwszej kolejności wręczono najwyższe odznaczenie nadane przez Zarząd Główny ZOSP RP – Złoty Znak Związku OSP RP, którym uhonorowanym została nasza OSP. Medal ten spoczął na naszym sztandarze i zaprezentowany przez poczet sztandarowy uczestnikom apelu. 

Następnie wręczono medale i odznaczenia druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali dh Grzegorz Brycki, dh Tomasz Malinowski, dh Marcin Zawadzki i dh Wiesław Zieliński. 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali dh Paweł Brzozowski, dh Jarosław Jaworski, dh Michał Kaczyński, dh Karol Pawlik 
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali dh Paweł Domański, dh Mariusz Kowalczyk, dh Piotr Poterek i dh Kamil Rosa. 

Ponadto, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został Pan Emil Sawicki – Sekretarz Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali dh Angelika Gromada, dh Marta Loze i dh Michał Wójcik.


Odznaki „Za Wysługę Lat” otrzymali:
– Za Wysługę Lat 60 – dh Jan Jankowski i dh Zygmunt Kozłowski,
– Za Wysługę Lat 50 – dh Wiesław Gontarczyk i dh Mirosław Walter,
– Za Wysługę Lat 45 – dh Maria Wierzbowska,
– Za Wysługę Lat 40 – dh Bernard Adamowicz,
– Za Wysługę Lat 30 – dh Dariusz Brysiak,
– Za Wysługę Lat 25 – dh Grzegorz Szuplewski,
– Za Wysługę Lat 10 – dh Julia Chlibiuk, dh Krzysztof Wroński, dh Jacek Zgutka,

Odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Piastowie
Brązową Odznakę MDP otrzymali dh Krzysztof Falkowski, dh Wiktoria Kolińska, dh Bartosz Malanowski, dh Kamil Stoczyński, dh Tomasz Wroński, dh Franciszek Zawadzki, dh Patryk Zawiślak.
Srebrną Odznakę MDP otrzymali dh Maja Kalita i dh Filip Piechociński
Złotą Odznakę MDP otrzymał dh Tomasz Bogus

 

Kapituła Świętego Floriana MAZOVIA w uznaniu zasług przyznała Krzyż Świętego Floriana ustanowiony w 100.  rocznicę zjazdu floriańskiego:
– Posłowi na Sejm RP Panu Zdzisławowi Sipierze,
– Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi,
– Sekretarzowi ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego druhowi Zbigniewowi Kaliszykowi, 
– Burmistrzowi Miasta Piastowa Panu Grzegorzowi Szuplewskiemu, 
– Przewodniczącej Rady Miejskiej w Piastowie Pani Agacie Korczak, 
– Honorowemu Prezesowi OSP w Piastowie, a jednocześnie wieloletniemu Zastępcy Burmistrza Miasta Piastowa druhowi Bernardowi Adamowiczowi, 
– Prezesowi OSP w Piastowie druhowi Tomaszowi Sadowskiemu, 
– Naczelnikowi OSP w Piastowie druhowi Albertowi Kalicie,  
– Zastępcy Naczelnika OSP w Piastowie druhowi Kamilowi Rosa. 
Medale wręczył Komandor Kapituły, a jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP w Pruszkowie druh Jacek Gromek. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik wyróżnił: 
1. Medalem Pamiątkowym „PRO MAZOVIA” Honorowego Prezesa OSP w Piastowie druha Bernarda Adamowicza, 
2. Dyplomem okolicznościowym Ochotniczą Straż Pożarną w Piastowie – dyplom odebrał Prezes OSP dh Tomasz Sadowski, 
3. Dyplomem okolicznościowym druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie: 
– druha Andrzeja Czajkę, 
– druha Kazimierza Jankowskiego, 
– druha Jarosława Jaworskiego, 
– druha Michała Kaczyńskiego, 
– druha Kacpra Pakułę, 
– druha Karola Pawlika, 
– druha Jarosława Wyszkowskiego, 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie wyróżnił: 
– Poseł na Sejm RP Panią Bożenę Żelazowską. 
– Posła na Sejm RP Pana Zdzisława Sipierę, 
– Szefa Gabinetu Politycznego MSWiA Pana Michała Prószyńskiego, 
– Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, 
– Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Konrada Rytla, 
– Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pana nadbryg. Jarosława Piotrowskiego, 
– Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pana st.bryg. Tomasza Cybula, 
– Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie Pana st.bryg. Sławomira Przybysza, 
– Pana st.bryg. w stanie spoczynku Lesława Pawula, 
– Prezesa ZOP ZOSP RP w Pruszkowie druha Jacka Gromka, 
– Starostę Powiatu Pruszkowskiego Pana Krzysztofa Rymuzę, 
– Burmistrza Miasta Piastowa Pana Grzegorza Szuplewskiego, 
– Przewodniczącą Rady Miejskiej w Piastowie Panią Agatę Korczak, 
– Skarbnika Miasta Piastowa Panią Grażynę Wójcik, 
– Radnego Rady Miejskiej w Piastowie Pana Tadeusza Wojewódzkiego, 
– Inspektora ds. OC i ZZK w Urzędzie Miejskim w Piastowie Pana Andrzeja Abramczyka, 
– Kapelana Powiatowego Strażaków księdza Krzysztofa Gołębiewskiego, 
– Proboszcza Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie księdza Marka Wolniewicza, 
– Prezesa Zarządu ZAP SZNAJDER BATTERIEN Pana Lecha Sznajdera, 
– Vice Prezesa Zarządu STOMILEX Pana Andrzeja Szopiana, 
– Pana Adama Olczaka, 
– Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie Panią Wandę Przybylak, 
– Dyrektora Piastowskiego Archiwum Miejskiego Pana Daniela Daleckiego, 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i nieoceniony wkład w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie wyróżnił: 
– Pana nadbryg. w stanie spoczynku Marka Jasińskiego, 
– Pana st.bryg. w stanie spoczynku Mariana Bieleckiego, 
– Pana st.bryg. w stanie spoczynku Andrzeja Ratyńskiego, 
– Pana st.bryg. w stanie spoczynku Dariusza Drzewieckiego, 
– druha Bernarda Adamowicza, 
– druha Wiesława Bugajczyka, 
– druha Andrzeja Chojnackiego, 
– druha Andrzeja Czajkę, 
– druha Wiesława Gontarczyka, 
– druha Andrzeja Jankowskiego, 
– druha Jana Jankowskiego, 
– druha Kazimierza Jankowskiego, 
– druha Zygmunta Kozłowskiego, 
– druha Jana Krawczyńskiego, 
– druha Henryka Nowotniaka, 
– druha Mirosława Waltera, 
– druha Zdzisława Wierzbowskiego, 
– druha Wiesława Zielińskiego. 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za szczególne zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie wyróżnił ratowników podziału bojowego: 
– druha Grzegorza Bryckiego,
– druha Pawła Brzozowskiego, 
– druha Kacpra Chrzanowskiego, 
– druha Daniela Daleckiego, 
– druha Pawła Domańskiego, 
– druhnę Angelikę Gromadę, 
– druha Marcina Kaczkowskiego, 
– druha Tomasza Malinowskiego, 
– druhnę Ewelinę Malkowską-Stańczyk, 
– druha Mateusza Mirosza, 
– druhnę Martę Loze, 
– druha Kacpra Pakułę, 
– druhnę Dominikę Pietkiewicz-Dakos, 
– druha Piotra Poterka, 
– druha Macieja Waleckiego, 
– druha Dawida Wieńsko, 

Prezes OSP w Piastowie druh Tomasz Sadowski za pracę w Zarządzie OSP w Piastowie oraz działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie wyróżnił: 
– Naczelnika OSP – druha Alberta Kalitę, 
– Zastępcę Naczelnika OSP – druha Kamila Rosę, 
– Skarbnika OSP – druha Jarosława Jaworskiego, 
– Sekretarza OSP – druha Karola Pawlika, 
– Gospodarza OSP – druha Michała Kaczyńskiego, 
– Kronikarza OSP – druha Jacka Zgutkę. 

W następnej części uroczystości głos zabrali przybyli goście. W trakcie przemówień Starosta Powiatu Pruszkowskiego Pan Krzysztof Rymuza przekazał urządzenie Bacarach Leakator-10, służące do pomiaru par, cieszy palnych i gazów wybuchowych; Sekretarz Marszałka Województwa Mazowieckiego Pan Emil Sawicki w imieniu Marszałka Pana Adama Struzika przekazał 5 kompletów ubrań specjalnych, hełmów, rękawic i butów strażackich.  Ponadto, na ręce Prezesa OSP w Piastowie dh Tomasza Sadowskiego przekazano okolicznościowe podziękowania i prezenty. 

 

Oficjalną część zakończył meldunek dowódcy uroczystości, defilada pododdziałów, a także krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej „Pruszkowianka”. 
Dziękujemy gościom za przyjęcia zaproszenia i przybycie na ważne dla naszej jednostki wydarzenie. Dziękujemy także za wspaniałe i wyjątkowe prezenty! 

Dowódcą uroczystości był Naczelnik OSP – dh Albert Kalita. 
Dowódcą pododdziału pocztów sztandarowych był dh Piotr Poterek. 
W skład pocztu sztandarowego weszli: 
Dowódca pocztu – dh Tomasz Malinowski, 
Sztandarowy – dh Grzegorz Brycki, 
Asystujący – dh Damian Stachowicz. 

W skład pocztu flagowego weszli: 
Dowódca pocztu – dh Paweł Domański, 
Flagowy – dh Adrian Kaczkowski, 
Asystujący – dh Mariusz Kowalczyk 
Lektorem był Pan mł.bryg. Karol Kroć – Oficer Prasowy KP PSP w Pruszkowie.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta „Pruszkowianka” pod batutą Kapelmistrza Pana Adama Malcherka. 

 

Po zakończonej części oficjalną, na Sali Kinowej Kina Baśń Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie wyemitowano przedpremierowo pamiątkowy film z okazji 100 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.

 

O godzinie 15:00 rozpoczął się Piknik Strażacki, podczas którego nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Piastowa, a także tych nieco starszych. Dla dzieci przygotowano dmuchańce strażackie, które skradły serce nie jednego malucha. Najmłodsi mogli także wspiąć się po skrzynkach do nieba czy zapoznać się z wyposażeniem, jakim dysponujemy. Gratką dla fanów motoryzacji był strażacki duży Fiat, będący w zbiorach Prezesa zaprzyjaźnionej OSP z Cielądza (woj. łódzkie). Dobrze prezentowały się również strażackie Żuki – dwa z Cielądza, jeden z Piastowa. Od godziny 17:00 do godziny 22:00 o muzykę zadbał Artur Artez Patanowski, który z okazji stulecia przygotował kilka niespodzianek! Jedną z niespodzianek był występ zaprzyjaźnionych muzyków – na naszej scenie pojawiła się m.in. LEA. W trakcie Pikniku, dla mieszkańców dostępna była otwarta strefa gastronomiczna, w której to można było znaleźć stoisko Pubu u Karasia, czy słodkiego FoodTruck’a od MobileMachine FoodTruck’s. 

 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wsparli nasz Jubileusz: 
– Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wraz z pracownikami,
– Panu Grzegorzowi Szuplewskiemu – Burmistrzowi Miasta Piastowa wraz z pracownikami, 
– Pani Wandzie Przybylak – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z pracownikami,
– Orkiestrze Dętej „Pruszkowianka” pod batutą Kapelmistrza Adama Malcherka, 
– Ochotniczym Strażą Pożarnym z Dawid i Jaktorowa za wsparcie logistyczne, 
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielądzu,
– Arturowi Artezowi Patanowskiemu,  
– Panu Pawłowi Pietkiewiczowi – GIGASTUDIO, 
– Grupie Creative, 
– Panu Adamowi Olczakowi z Cukierni „Olczak i Syn, 
– Panu Lechowi Sznajderowi – Prezesowi ZAP SZNAJDER BATERRIEN, 
– Kacprowi Pakule – FilemonFilm’s, 
– Panu Krzysztofowi Baranowskiemu za użyczenie głosu do pamiątkowego filmu, 
– Pub u Karasia, 
– MobileMachine FoodTruck.

Podsumowując, 2 września 2023 roku był bardzo ważnym dniem w stuletniej historii naszej Jednostki. Nie zabrakło miłych chwil, radości, wzruszeń, wielu niespodzianek, a także ciekawych prezentów. Cieszymy się, że razem z Nami świętowali znamienici goście oraz mieszkańcy Piastowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się strażacy z różnych zakątków Polski – Cielądza koło Rawy Mazowieckiej, Jaktorowa nieopodal Grodziska Mazowieckiego, Kośmina w powiecie grójeckim, Wielgolasu w powiecie mińskim czy spod samiuśkich Tater – Poronina. Dziękujemy za listy okolicznościowe, które otrzymaliśmy od Prezesa Zarząduu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka oraz Vice Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druhny Teresy Tiszbierek. Cieszymy się, że byli Państwo z Nami w tym ważnym dniu. Mamy nadzieję, że okrągły Jubileuszu zostanie na długo zapamiętany.  

Piknik Strażacki z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Zdjęcia – dh Małgorzata Michnowska i dh Jacek Zgutka

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz