Nowy lekki samochód rozpoznania ratowniczego w OSP Piastów

W ostatnich dniach grudnia 2023, w garażu naszej strażnicy stanął nowoczesny, fabrycznie nowy, lekki samochód rozpoznania ratowniczego na podwoziu Toyota Hilux Invincible. Pojazd wyposażony jest m.in. w sygnalizację świetlno-dźwiękową STROBOS czy radiotelefon przewoźny Motorola DM4601e. Został on również obklejony i dostosowany do naszych potrzeb. Samochód będzie pełnił rolę pojazdu rozpoznania-ratowniczego. Dzięki hakowi holowniczemu jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy z namiotem pneumatycznym czy przyczepy transportowej, na której przewożony jest nasz pojazd UTV. Razem z tym pojazdem będzie stanowił integralny zestaw do działań poszukiwawczych i ratowniczych na obszarach trudnodostępnych lub z ograniczonym dostępem. 

Pojazd został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Powiatu Pruszkowskiego, Miasta Piastowa oraz własnych środków naszej OSP. Koszt zakupu pojazdu wyniósł 252 000 PLN. 

Wykonawca zamówienia został wyłoniony w ramach procedury przetargowej, przeprowadzonej przez odpowiednią komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Piastowie, którym została Toyota Professional Bemowo – Grupa Cygan.

Serdecznie pragniemy podziękować: 
– Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi wraz z Radnymi Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz pracownikami za udzielone dofinansowanie i wsparcie, 
– Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panu Konradowi Rytlowi za nieocenione wsparcie, 
– Ministerstwu Sprawiedliwości za udzielone dofinansowanie, 
– Staroście Powiatu Pruszkowskiego Panu Krzysztofowi Rymuzie wraz z Radnymi Powiatu Pruszkowskiego oraz pracownikami Starostwa za udzielone dofinansowanie oraz wsparcie,
– Burmistrzowi Miasta Piastowa Panu Grzegorzowi Szuplewskiemu wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Piastowie oraz pracownikami Urzędu za udzielone dofinansowanie i wsparcie merytoryczne. 

 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz