O Nas

O Nas


Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie powstała w 1923 roku. Od 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to jedna z najczęściej interweniujących jednostek OSP na terenie powiatu pruszkowskiego oraz województwa mazowieckiego. Swoim obszarem działania obejmuje Miasto Piastów, a także w ramach pomocy wzajemnej pozostałe gminy, wchodzące w skład powiatu pruszkowskiego. Usytuowanie jednostki, w newralgicznym punkcie Piastowa, pozwala na podejmowanie działań, w obszarze współdziałania we współpracy z siłami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu warszawskiego-zachodniego. Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie liczy ponad 100 członków oraz prężnie rozwijającą się, ponad 30 osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Komentowanie jest wyłączone.