Ogłoszenia dotyczące Dnia Strażaka

OGŁOSZENIE!

W dniu 4 maja 2017 roku, odbędzie się Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Zbiórka członków OSP, w strażnicy o godzinie 17:15.

W przypadku braku umundurowania wyjściowego, obowiązuje umundurowanie koszarowe.

W dniu 6 maja 2017 roku, na terenie strażnicy, o godzinie 17:00 odbędzie się poczęstunek z okazji Dnia Strażaka.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.