13.11.2021 – Zarządzanie powietrzem z FireTrap.pl

Dzięki uprzejmości FireTrap.pl, 13 listopada 2021 roku  udało Namsię zorganizować zbiórkę z zakresu zarządzania powietrzem. Sprzęt ochrony układowego nigdy nie był nam obcy, ale teraz jesteśmy świadomi wielu, wydawałoby się oczywistych rzeczy. Oprócz ubierania się na czas, czy skupieniu się na poprawności zakładania masek, zrealizowaliśmy małe zawody, których celem była …

Czytaj dalej

02.10.2021 – Warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego

2 października 2021 roku, na terenie naszej strażnicy odbyły się warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego. Nasi strażacy podczas nich, przećwiczyli różne techniki wykorzystania sprzętu hydrauliki siłowej oraz metody ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów. Usytuowanie naszej jednostki OSP, motywuje Nas do odbywania takich ćwiczeń – ponieważ, niejednokrotnie okazało się to przydatne …

Czytaj dalej

CZERWIEC 2021 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

12 czerwca 2021 roku, w sali kinowej Kina Baśń Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.    Zebranie otoworzył Prezes Zarządu OSP – dh Tomasz Sadowski, który powitał również przybyłych gości.  Swoją obecnością zaczycili Nas: – Burmistrz …

Czytaj dalej