Strażak w Przedszkolu!

W ostatnim czasie, przedstawiciel naszej jednostki odwiedził dwa, prywatne przedszkola – jedne z warszawskich Skoroszach, drugie w naszym mieście!

Druh Łukasz, opowiadał najmłodszym o pracy strażaka, prezentując przy tym środki ochrony indywidualnej, sprzęt ochrony układu oddechowego czy podstawową armaturę wodno-pianową. Każdy z przedszkolaków, uczestniczących w spotkaniu mógł założyć hełm czy mundur – co sprawiło im największą radość. 

Podczas spotkania spopularyzowano numery służb ratowniczych, funkcjonujących w naszym kraju.

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.