Bernard Adamowicz

ex. Prezes Zarządu OSP Piastów

Opis : Członek Honorowy, były Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie 

dystynkcja prezes