Grzegorz Brycki

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie , były Zastępca Naczelnika (DOWÓDCA ROTY(?)
Funkcja w podziale bojowym :
Ratownik