Grzegorz Klimas

Opis : Członek Zarządu
Funkcja w podziale bojowym :
Kierowca, Ratownik

dystynkcja członek zarządu