Mariusz Makowski

Dowódca Roty

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (DOWÓDCA ROTY)
Funkcja w podziale bojowym :
Kierowca, Ratownik