Mateusz Muras

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (DOWÓDCA ROTY)