Mirosław Rostankowski

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (DOWÓDCA SEKCJI)