Robert Gontarczyk

Wiceprezes Naczelnik OSP Piastów

Opis : V-ce Prezes/Naczelnik, Funkcjonariusz PSP (OGNIOMISTRZ)


Funkcja w podziale bojowym :
Kierowca, Dowódca, Ratownik

dystynkcja wiceprezes naczelnik