Paweł Domański

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (STARSZY STRAŻAK)
Funkcja w podziale bojowym :
Ratownik