Paweł Olczak

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (POMOCNIK DOWÓDCY SEKCJI)
Funkcja w podziale bojowym :
Ratownik