Piotr Depta

Opis : Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Funkcja w podziale bojowym :

przewodniczący komisji rewizyjnej