WAŻNE – Zmiana w składzie Zarządu OSP

WAŻNE – Zmiana w składzie Zarządu OSP

 

W związku z rezygnacją jednego z członków zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie na swoim posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2017 roku, postanowił: 
– wprowadzić zmianę w składzie Zarządu OSP, 
– dokooptować do swojego składu jedną osobę. 

Zgodnie z powyższym, po rezygnacji jednego z członków zarządu i funkcji Zastępcy Naczelnika w jego miejsce został powołany dh Karol Pawlik – dotychczasowy Sekretarz. Natomiast, by uzupełnić braki w Zarządzie OSP na funkcję członka zarządu i Sekretarza dokooptowano dh Kamila Rosa.

Zmiany zostały dokonane formalnie, odpowiednimi uchwałami. Obecnie, Zarząd OSP Piastów oczekuje na zmiany w KRS. 
Warto w tym miejscu dodać, że w dniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego dokonano zamiany funkcji, gdzie w następstwach dh Albert Kalita został V-ce Prezesem i Naczelnikiem.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.