Nowoczesny sprzęt w OSP Piastów

Dzięki dwóm programom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie udało się zakupić nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony indywidualnej, o łącznej wartości niemalże 40 tysięcy złotych. 

W ramach zadania pn.  „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Piastowie” z programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyny Pożarniczych” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakupiono: 
– 25 sztuk kominiarek Ballyclare,
– 2 hełmy strażackie Rosenbauer Heros Titan, 
– 2 komplety trzyczęściowych ubrań specjalnych Ballyclare Xenon PL, 
Wartość zadania wyniosła 17 093 złotych, w tym 14 529,05 złotych ze środków dotacji WFOŚiGW, a 2 563,95 złotych ze środków własnych OSP. 


W ramach zadania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwanie skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Piastowie” z programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Część 2) Dofinansowanie sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakupiono: 
– przenośną drabinę ratowniczą MAKROS,
– 8 hełmów strażackich Rosenbauer Heros Titan, 
– 2 komplety specjalnych strażackich butów skórzanych HAIX Fire Flash 2.0. 
Wartość zadania wyniosła 22 823,63 złotych, w tym 19 400, 08 złotych ze środków dotacji WFOŚiGW, a 3 423,55 złotych ze środków własnych OSP. 

 

Serdeczne podziękowania kierujemy dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pomoc przy realizacji zadań. 

Podziękowania kierujemy również dla firm – FENIX.MARKET, MAKROS oraz PREMIUM STRAŻAK za fachową realizację zamówień. 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz