Alber Kalita

Opis : Zastępca Naczelnika, Funkcjonariusz PSP (STRAŻAK)
Funkcja w podziale bojowym :
Kierowca, Dowódca, Ratownik

dystynkcja zastępca naczelnika