Andrzej Jankowski

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, były V-ce Prezes/Naczelnik, Funkcjonariusz PSP w stanie spoczynku (STARSZY SEKCYJNY)
Funkcja w podziale bojowym :
Kierowca, Ratownik