Grzegorz Szuplewski

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, były V-ce Prezes Zarządu
Burmistrz Miasta Piastowa