Jarosław Jaworski

Opis : Członek Zarządu
Funkcja w podziale bojowym : 
Kierowca, Dowódca, Ratownik

dystynkcja członek zarządu