Karol Pawlik

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (DOWÓDCA SEKCJI)
Funkcja w podziale bojowym :
Dowódca, Ratownik