Łukasz Gąsiewski

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (DOWÓDCA ROTY)