Mariusz Nawroś

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (DOWÓDCA PLUTONU), Funkcjonariusz PSP (MŁODSZY ASPIRANT)
Funkcja w podziale bojowym :
Dowódca, Ratownik