Oskar Olszewski

Opis : Członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Piastowie