Piotr Witkowski

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

dowódca roty