Tomasz Malinowski

Opis : Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie (DOWÓDCA SEKCJI)
Funkcja w podziale bojowym :
Kierowca, Dowódca, Ratownik