Nowoczesny sprzęt w OSP Piastów

Dzięki dwóm programom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie udało się zakupić nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz środki ochrony indywidualnej, o łącznej wartości niemalże 40 tysięcy złotych.  W ramach zadania pn.  „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Piastowie” z programu …

Czytaj dalej

02.10.2021 – Warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego

2 października 2021 roku, na terenie naszej strażnicy odbyły się warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego. Nasi strażacy podczas nich, przećwiczyli różne techniki wykorzystania sprzętu hydrauliki siłowej oraz metody ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów. Usytuowanie naszej jednostki OSP, motywuje Nas do odbywania takich ćwiczeń – ponieważ, niejednokrotnie okazało się to przydatne …

Czytaj dalej

CZERWIEC 2021 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

12 czerwca 2021 roku, w sali kinowej Kina Baśń Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.    Zebranie otoworzył Prezes Zarządu OSP – dh Tomasz Sadowski, który powitał również przybyłych gości.  Swoją obecnością zaczycili Nas: – Burmistrz …

Czytaj dalej