20.02.2016 – RIT w OSP Piastów

20.02.2016 – RIT w OSP Piastów

Ćwiczeń nigdy za mało, tak też było w tę sobotę. 20 lutego 2016 roku, strażacy z Piastowa w ramach zbiórki szkoleniowej podziału bojowego kształcili się po raz kolejny z zakresu „samoratowania”, czyli ratowania strażaków przez strażaków. Tym razem odbyło się to przy większej ilości ratowników.

Ratownicy zebrali się na sali konferencyjno-bankietowej w siedzibie jednostki OSP Piastów , by móc „szlifować” nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu tzw. RITu.  Co to RIT?
RIT (ang. Rapid Intervention Team) – został stworzony w Stanach Zjednoczony, w latach 90. ubiegłego wieku. Jest to zespół strażaków-ratowników, których zadaniem jest niesienie pomocy poszkodowanym strażakom, znajdującym się w niebezpieczeństwie (np. zagubiony czy unieruchomionym w strefie zagrożenia). Zespół ten przygotowuje odpowiedni sprzęt (np. nosze kubełkowe, zestaw interwencyjny, dodatkowy zestaw SODO) i wyposażeni w SODO prowadzą nasłuch kanału, na którym odbywa się korespondencja na linii KDR<->stoper. Ponadto, prowadzą własne rozpoznanie (np. pod kątem budynku, rozmieszczenia pomieszczeń etc.). Jeżeli coś by się wydarzyło, zostają oni wprowadzeni do środka.

Podczas zbiórki omówiono i poruszono poniższe tematy:
– „wariant bemowski”,
– metody komunikacji podczas, gdy jeden z ratowników zostanie poszkodowany,
– metody odnajdywania poszkodowanych strażaków,
– metodę ewakuacji poszkodowanego strażaka ze strefy zagrożenia,
– metodę rozbierania poszkodowanego ratownika z umundurowania i prowadzenie ucisków na klatce piersiowej.

Najbardziej skupiono się na ostatniej pozycji, dot. rozbierania ratownika. Przybyli ratownicy zapoznali się dokładnie z tą metodą oraz mieli możliwość sprawdzenia się w boju z wykorzystaniem w/w metod. Ponadto, druhny i druhowie zapoznali się z nowymi aparatami MSA AirGo, czujnikami MSA MotionSCOUT oraz detektorem gazu Bacharach Leakator10.

Fot. Małgorzata Michnowska i Jacek Zgutka

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz