Czerwiec 2015 – Pożary wewnętrzne

W ostatnim czasie dużo się mówi o pożarach wewnętrznych i o zjawiskach zachodzących podczas tych pożarów. W czwartek (25.06.15) w tym zakresie szkoliła się nasza młodzież, zaś w niedzielę (28.06.2015) ratownicy podziału bojowego. Na początku obydwu zbiórek była mowa o działaniach wody. Żeby zaobserwować zjawiska zachodzące podczas pożarów wewnętrznych spalono makiety, tzw. „domek dla lalek”. Następnie ćwiczono technikę operowania i podawania prądów gaśniczych, przede wszystkim metodę natarcia pośredniego – która jest jednym z najbardziej efektywnych metod. Nasze druhny i druhowie mieli za zadanie przećwiczyć chłodzenie gazów pożarowych i gaszenie pomieszczeń bardzo małą ilością wody. Poruszono również bardzo ważny temat, jakim jest przemieszczenia się ratowników przez korytarze. Na tym czwartkowa zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej się zakończyła, zaś w niedzielę ratownicy podziału mieli okazję sprawdzić się w boju na naszym tajnym obiekcie szkoleniowym. Specjalnie na tę okazję rozpalono pożar w jednym z pomieszczeń piwnicznych tego pustostanu. Ratownicy mieli za zadanie: przeszukać obiekt pod kątem osób poszkodowanych, zlokalizować pożar i opanować go.
Warto dodać, że podczas obydwu zbiórek ćwiczono na odcinkach OSW W-38W-42 oraz prądownicy AWG TURBO MASTER.

Serdeczne podziękowania należą się: 
dh. Jackowi Zgutka za organizację i prowadzenie zbiórek,
dh. Małgorzacie Michnowskiej za fotoreportaże,
dh. Mateuszowi Czajkowskiemu z OSP Łomianki za pomoc w organizacji zbiórek,
firmie KADIMEX za udostępnienie niezbędnego sprzętu do ćwiczeń.

25.06.2015r. – Zbiórka MDP

28.06.2015r. – Zbiórka ratowników podziału bojowego

WW

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz