Zbiórka medyczna z wykorzystaniem specjalnego fantomu.

6 stycznia 2015 w naszej strażnicy odbyła się zbiórka medyczna . Celem zbiórki było przećwiczenie zakładania i zaznajomienie się z rurkami krtaniowymi LMA ,LTD oraz Cobra . Nasze druhny i druhowie z MDP oraz podziału bojowego mieli okazje przećwiczyć to na specjalnym fantomie . Druhowie z podziału sprawdzili się w boju działając w 3 osobowych zespołach prowadzą resuscytację z użyciem AED i rurek krtaniowych …

Czytaj dalej