Podsumowanie minionego roku.

  Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie w minionym roku interweniowała aż 184 razy. Z czego gasiliśmy 77 pożarów, usuwaliśmy miejscowe zagrożenia w liczbie 88. 6 razy wyjeżdżaliśmy do fałszywych alarmów oraz 13 razy do innych zdarzeń na terenie pow. pruszkowskiego i nie tylko. Nasze zastępy w roku 2014 brały udział w m.in. gaszeniu hali giełdy w Broniszach (pow. warszawski-zachodni) , gaszeniu pożaru na terenie Zakładów …

Czytaj dalej