2022 – Modernizacja w strażnicy OSP

Zakończyła się modernizacja budynku strażnicy OSP w Piastowie w zakresie bramy do garażu, gdzie przechowywana jest drabina samochodowa MAGRIUS. Modernizację zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego, które udzieliło dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł w ramach Zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” oraz wkładzie Miasta Piastowa w kwocie 19.599,75zł.  Ta nowa i …

Czytaj dalej

2022 – Nowoczesny sprzęt w OSP Piastów

W 2022 roku, w ramach dotacji realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie udało się zakupić nowoczesny sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej. W ramach zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”, zakupiono: …

Czytaj dalej