11.03.2017 – Eliminacje Powiatowe OTWP w Falentach

11 marca 2017 (sobota) na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach, odbyły się tegoroczne eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, ponieważ odbywa się po raz 40! Jak co roku, nasza jednostka wystawiła reprezentacje naszego miasta. W jej skład weszło 7 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 1 ratownik podziału bojowego.

Również, jak co roku zasady konkursu nie uległy zmianie. Eliminacje odbywały się na trzech poziomach – grupa szkół podstawowych, grupa szkół gimnazjalnych i grupa szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test z wiedzy, który zawierał 40 pytań. Następnie przeprowadzono dogrywki ustne w poszczególnych grupach wiekowych. 

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji powiatowych OTWP czuwała komisja, w składzie: 
Przewodniczący – st.kpt. Karol Kroć, 
Członek – mł.bryg. Adam Jokiel, 
Członek – st.kpt. Iwona Kończak, 
Członek – kpt. Grzegorz Prekurat, 
Członek – mł.kpt. Monika Chorłowska, 
Członek – mł.asp. Dariusz Bruliński, 
Członek – dh Jacek Gromek (Prezes ZOP ZOSP RP w Pruszkowie),
Członek – przedstawiciel Starosty Pruszkowskiego. 

Po przeprowadzeniu dogrywek, wyłoniono najlepszych – którym wręczono nagrody. 

Nasi przedstawiciele uplasowali się następująco: 
Szkoły Podstawowe
2. miejsce – Jan Stawowski.

Gimnazja
3. miejsce – Monika Tusiewicz.

Szkoły Ponadgimnazjalne
1. miejsce – Kamil Rosa, 
3. miejsce – Kamila Kużawa. 

Druh Kamil Rosa, będzie reprezentował powiat pruszkowski w grupie szkół ponadgimnazjalnych, podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się w kwietniu! 

Wszystkim gratulujemy! 

Fot. Albert Kalita/ Mateusz Mirosz

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.