16.10.2016 – Kasetony i pakiety wężowe

16 stycznia br. (sobota) na terenie naszej strażnicy ze wspólnej inicjatywy Zastępcy Dowódcy JRG PSP w Pruszkowie oraz naszych druhów, odbyły się mini ćwiczenia z zakresu pakietów i kasetonów wężowych. Nasi druhowie – Albert Kalita, Kamil Rosa i Jacek Zgutka wraz Zastępcą D-cy JRG Pruszków – kpt. Arturem Wysiadeckim, ćwiczyli tworzenie kasetonów i pakietów wężowych oraz wykorzystywanie ich podczas budowania linii gaśniczych, prowadzonych klatkami schodowymi. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, spostrzeżeniami i opiniami dotyczącymi powyższych elementów taktyki działań gaśniczych. Wspólnie przećwiczyli kilkukrotnie budowanie linii wewnątrz naszej strażnicy. Również rozmyślano nad wprowadzeniem nowinek i kilku ciekawych zastosowań.

Podczas ćwiczeń poruszono poniższe tematy:
– budowa pakietu wężowego,
– budowa kasetonu wężowego,
– wykorzystywanie pakietu i kasetonu,
– utrudnienia techniczne (np. nieotwieralny kaseton),
– utrudnienia napotkane podczas budowy linii gaśniczej po klatce schodowej.

Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie się szczegółowo z powyższym tematem. Ćwiczenia miały dosyć luźny charakter. 

Fot. Jacek Zgutka

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.