16.11.2018 – Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości

16 listopada 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Piastowie, odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego, zakupionego w ramach dotacji pn. „Fundusz Sprawiedliwości”, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki ogólnopolskiego programowi Ministerstwa Sprawiedliwości, Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały sprzęt, dzięki któremu ich gotowość wzrośnie. Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie, w ramach tej dotacji otrzymała :
– pilarkę spalinową STIHL,
– rozpieracz ramieniowy LUKAS.

Łączna kwota dotacji wyniosła 16 759 złotych, w tym 1% środków Miasta Piastów.

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.