95 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

2 czerwca 2018 roku na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie odbył się 95 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie, koncelebrowaną przez księdza Krzysztofa Gołębiewskiego – Powiatowego Kapelana Strażaków. Następnie pododdziały OSP Piastów i pocztów sztandarowych przemaszerowały na plac wewnętrzny przy strażnicy piastowskiej OSP.

Uroczysty apel rozpoczął się od meldunku dowódcy uroczystości dh Pawła Brzozowskiego, przyjętego przez Członka Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dh Zbigniewa Kaliszyka. W dalszej kolejności odbył się przegląd pododdziałów oraz wciągniecie flagi Związku OSP RP, podczas którego odegrano Hymn „Rycerze Św. Floriana”.
Następnie przybyłych gości przywitał druh Tomasz Sadowski – Prezes Zarządu OSP Piastów.

Podczas apelu odznaczeni zostali wyróżniający się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie oraz osoby, które wspierają działalność OSP.
Wśród nich, odznaczono i wyróżniono:
Zarząd Główny ZOSP RP odznaczył Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druha Kazimierza Jankowskiego.
Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św Floriana Mazovia odznaczyła komandorią, za wybitne zasługi Burmistrza Miasta Piastowa Pana Grzegorza Szuplewskiego oraz Prezesa Zarządu OSP Piastów dh Tomasza Sadowskiego.
Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św Floriana Mazovia odznaczyła odznaką II klasy, za zasługi Pana Pawła Pietkiewicza, dh Andrzeja Czajkę i dh Kazimierza Jankowskiego.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie odznaczyło:
– Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” druhów: Piotra Płucińskiego, Karola Pawlika, Jarosława Wyszkowskiego, Jarosława Jaworskiego i Michała Kaczyńskiego.
– Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” druhów: Piotra Depta, Grzegorza Bryckiego i Tomasza Malinowskiego.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pruszkowie nadało odznakę „Strażak Wzorowy” druhom: Adam Baczyński, Piotr Poterek oraz Jacek Zgutka.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, odznaczył łącznie 16 druhen i druhów odznakami „Za wysługę lat”.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, odznaczył wszystkich członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.
Marszałek Województwa Mazowieckiego, w dowód uznania za pracę społeczną oraz poświęcenie wyróżnił okolicznościowymi dyplomami dh Dominikę Pietkiewicz, dh Kamila Rosę, dh Alberta Kalitę, dh Grzegorza Bryckiego, dh Wiesława Gonatrczyka, dh Tomasza Sadowskiego oraz dh Piotra Poterka.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik z okazji Jubileuszu 95 lecia uhonorował Ochotniczą Straż Pożarną w Piastowie Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia”.

Po wręczeniu odznaczeń i medali, Prezes Zarządu OSP Piastów druh Tomasz Sadowski podziękował i wręczył upominkowe tablice, osobom które wspierają działalność piastowskiej OSP. Następnie głos zabrali przybyli goście.
Kolejno, dowódca uroczystości swym meldunkiem zakończył część oficjalną, po którym rozformowano pododdziały.
Na zakończenie odbył się koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach.

Dla mieszkańców, na placu OSP czekały atrakcje – dmuchane zamki, upominki czy wystawa wozów bojowych naszej OSP. Dla tych, którym upał był nie straszny od godziny 18:00 przygrywał Dj!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do Jubileuszu 95 lecia. Dziękujemy za wsparcie wszystkim osobom, podmiotom oraz miejskim instytucją. 
Serdecznie podziękowania kierujemy również dla dh Małgorzaty Michnowskiej, dh Jacka Zgutka, Pana Kacpra Pakuły oraz Pani Karoliny Kalita za uwiecznienie tej uroczystości.

Fot. Małgorzata Michnowska i Jacek Zgutka

Fot. Kacper Pakuła

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.