Misie ratownisie – Twój miś może zostać ratownikiem!

Misie ratownisie – Twój miś może zostać ratownikiem! 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie włącza się w ogólnopolską kampanie społeczną „Twój miś może zostać ratownikiem”.

Celem kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach. Wykazano, że wręczenie poszkodowanemu dziecku zabawki, podczas sytuacji stresogennej, odwraca jego uwagę od tego, co dzieje się dookoła, a jak wiadomo, często są to bardzo traumatyczne zdarzenia.

To akcja, która niesie ze sobą wiele korzyści, jak np. wydźwięk edukacyjny, jakim jest propagowanie zachowań, które wpływają na bezpieczeństwo, ale jest także doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na to, że w wypadkach, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach, częstymi poszkodowanymi są dzieci, które właśnie wtedy, już na etapie akcji ratowniczej, należy otoczyć szczególna opieką. Przede wszystkim jednak, kampania ma aspekt społeczny – zwracający uwagę na krzywdę innych.

Zbiórka maskotek trwa od 16 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017!

Maskotki można również zostawić w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, przy ulicy Warszawskiej 24. 

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję!!!

Źródło: Mazowiecka Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.