Ogłoszenie

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu 3 stycznia 2017 roku odszedł od Nas druh Andrzej Wilczyński.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 5 styczna 2017 roku o godz. 10:00 w Parafii Św. Michała Archanioła w Piastowie. Następnie odprowadzenie zmarłego nastąpi na Cmentarz Piastowski na Gołąbkach.
Zbiórka druhen i druhów w jednostce OSP o godzinie 09:00
Obowiązuje umundurowanie wyjściowe lub w przypadku jego braku – umundurowanie koszarowe. 

 

Zarząd OSP Piastów

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.