Podsumowanie działalności OSP Piastów w roku 2017

Drodzy czytelnicy! 

Rok 2017 dobiegł już końca! My, na naszym profilu Facebook’owym podsumowaliśmy interwencje w których uczestniczyliśmy, w ubiegłym roku – teraz przyszedł czas na podsumowanie całego 2017 roku!

Statystyka działań ratowniczo-gaśniczych:

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie, w roku 2017 uczestniczyła w 263 zdarzeń, czyli:
– 77 razy gasiliśmy pożary,
– 153 razy usuwaliśmy skutki miejscowych zagrożeń,
– 6 razy podejmowaliśmy alarmy fałszywe (w dobrej wierze/złośliwe/z wykrywania instalacji),
– 27 razy uczestniczyliśmy w innych zdarzeniach (ćwiczenia z JRG, zabezpieczenia operacyjne powiatu).
Rok 2017, okazał się rokiem podobnie pracowitym jak poprzedni – 2016, gdzie interweniowaliśmy 266 razy.

Wśród powyższych zdarzeń, znalazły się interwencje takie jak:
– pożar budynku przy ulicy Rumuńskiej w Michałowicach (gmina Michałowice) [STYCZEŃ],
– pożar piwnicy w budynku jednorodzinnym przy alejach Jerozolimskich w Piastowie [STYCZEŃ],
– pożar budynku przy ulicy Szczęsnej w Pruszkowie [STYCZEŃ],
– pożar altany działkowej przy ulicy Warszawskiej w Warszawie (m.st.Warszawa) [STYCZEŃ],
– izolowane zdarzenie medyczne przy al. Wojska Polskiego w Piastowie [LUTY],
– potrącenie przez pociąg dalekobieżny w okolicach stacji PKP Piastów [LUTY],
– pożar filtrów technologicznych na terenie ZAP SZNAJDER przy ulicy Warszawskiej w Piastowie [LUTY],
– pożar elewacji budynku jednorodzinnego przy ulicy Królowej Jadwigi w Piastowie [MARZEC],
– wypadek 4 pojazdów na Południowej Obwodnicy Warszawy [MARZEC],
– groźny pożar nieużytków przy ulicy Sochaczewskiej w Piastowie [KWIECIEŃ],
– pożar poddasza przy ulicy Lazurowej w Pruszkowie [MAJ],
– pożar poddasza przy ulicy Słowackiego w Piastowie [CZERWIEC],
– usuwanie skutków wiatrołomów na terenie powiatu [CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ],
– pożar składowiska palet przy ulicy Dworcowej w Piastowie [SIERPIEŃ],
– pożar filtra technologicznego na terenie ZAP SZNAJDER przy ulicy Warszawskiej w Piastowie [PAŹDZIERNIK],
– pożar naczepy cysterny przy ulicy Warsztatowej w Pruszkowie [PAŹDZIERNIK],
– pożar kamienicy przy ulicy Narodowej w Pruszkowie [PAŹDZIERNIK],
– pożar budynku przy ulicy Dygasińskiego w Piastowie [GRUDZIEŃ],
– pożar pieca olejowego na terenie STOMILEX przy ulicy Warszawskiej w Piastowie [GRUDZIEŃ].

Spośród 46 ratowników, których mamy w naszej OSP, warto wspomnieć o 6 strażakach, którzy w minionym roku najwięcej wyjeżdżali do zdarzeń :
1. Poterek Piotr – 159 razy,
2. Jaworski Jarosław – 143 razy,
3. Kaczyński Michał – 137 razy,
4. Rosa Kamil – 124 razy,
5. Mirosz Mateusz – 121 razy,
6. Stachowicz Damian – 111 razy.

Zakupy sprzętowe: 

W minionym roku wzbogaciliśmy się o kolejny nowoczesny sprzęt. Dzięki zaangażowaniu naszych druhów, udało się zrealizować wszystkie założone zakupy.

O to ich lista:

 1. Ubranie specjalne ROSENBAUER FIRE-MAX III – 4 sztuki,
 2. Cztero-częściowe umundurowanie koszarowe,
 3. Umundurowanie wyjściowe wraz z dodatkami,
 4. Buty specjalne HAIX FIRE FLASH – 2 pary,
 5. Pirometr graficzny FLIR TG-165,
 6. Wentylator oddymiający LEADER MH 236 NEO + generator piany lekkiej,
 7. Bandaż do węży Perfekt AWG ,
 8. Łącznik kątowy AWG,
 9. Odcinki ssawne WS-110 – 3 sztuki,
 10. Kaseton W-52 – 2 sztuki,
 11. Zawór liniowy,
 12. Kaseton W-75,
 13. Lanca gaśnicza MK-700 wraz z głowicami do natarcia i obrony,
 14. Nożyce LUKAS S330,
 15. Rozpieracz ramieniowy LUKAS SP310,
 16. Narzędzie TNT-TOOLS.

Powyższy sprzęt ratowniczy został zakupiony ze środków:
– Urzędu Miasta Piastów,
– Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
– 1% przekazanego na rzecz OSP Piastów,
– własnych jednostki OSP,
– sponsorów i darczyńców.

Wydarzenia: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą co roku uczestniczy w wielu wydarzeniach i imprezach kulturowych, miejskich czy oświatowych.
Wśród nich wyszczególnić można:
– udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (Sztab Piastów),
– udział w akcji „Twój Miś może zostać ratownikiem”,
– pikniki i festyny w miejskich placówkach oświatowych,
– udział w imprezach i wydarzeniach związkowych zorganizowanych przez Zarząd Główny ZOSP RP,
– piknik i miasteczko strażackie na terenie OSP Piastów.

Ponadto, w minionym roku, 4-osobowa grupa naszych ratowników brała udział w  zabezpieczeniu medycznym 23. Przystanku Woodstock – Woodstock Festival Poland w Kostrzynie nad Odrą. Nasi członkowie, pracując w systemie zmianowym jako zespoły ratownicze na quadach udzielali pomocy uczestnikom imprezy w Kostrzynie. Warto dodać, że cała impreza trwała tylko 3 dni – zaś przygotowania do zabezpieczenia o wiele, wiele dłużej.

Nasza jednostka w minionym roku wielokrotnie uczestniczyła również w uroczystościach kościelnych i państwowych – wystawiając poczet sztandarowy oraz dowódcę uroczystości wraz z pododdziałem

 

Ćwiczenia i szkolenia:

Rok bez ćwiczeń i szkoleń, rokiem straconym. W 2017 roku, w ramach szkoleń organizowanych przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie oraz Komendę Powiatową PSP w Pruszkowie nasi ratownicy kształcili się, uczestnicząc w poniższych kursach:

 • jednoetapowe szkolenie podstawowe,
 • szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • recertyfikacja komory dymowej,
 • szkolenie dowódców.

Ponadto, w ramach samokształcenia odbywającego się wewnątrz jednostki odbyły się 4 zbiórki szkoleniowe podziału bojowego. Tematyka zbiórek była zróżnicowana, jednakże spośród nich można wyróżnić m.in obsługi sprzętu, działania lanc gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych czy warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego (prowadzone przez st.kpt. Rafała Podlasińskiego z JRG-15 Warszawa).

W ramach corocznego planu doskonalenia zawodowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Pruszkowie, poszczególne jednostki OSP są zaangażowane do udziału we wspólnych ćwiczeniach. Spośród ćwiczeń, w których uczestniczyły nasze zastępy były m.in: ćwiczenia z zakresu pożarów wewnętrznych na terenie jednego z pustostanów oraz ćwiczenia doskonalące Kompanii Gaśniczej COO „NAREW” na terenie zakładu produkcyjnego ZAP SZNAJDER w Piastowie.

Wartym uwagi jest fakt, że w dniach 30 czerwca-1 lipca 2017, 4 naszych druhów brało udział w ogólnopolskim seminarium poświęconym ratownictwu technicznemu ” RESCUE DAYS” w Kamieńcu Ząbkowickim, którego organizatorem było WEBER Rescue Polska. Podczas pobytu na Dolnym Śląsku, nasi ratownicy zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego na drogach, gdzie przećwiczyli kilka różnych i skomplikowanych wariantów.

Podsumowując, rok ten był rokiem wzmożonej pracy. Nasi ratownicy, niejednokrotnie opuszczali swoje rodziny, by nieść pomoc drugiej osobie. Druhny i druhowie wiele razy poświęcają swój prywatny i bardzo cenny czas, by działać na rzecz społeczności naszego miasta.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie pragnie podziękować 
za dotychczasową współpracę , finansowanie oraz dotowanie:
Burmistrzowi Miasta Piastowa – Grzegorzowi Szuplewskiemu,
Radzie Miejskiej w Piastowie,
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej,
sponsorom i darczyńcom! 

Pragniemy również podziękować wszystkim naszym członkom za włożony wkład i trud w wykonywaniu obowiązków strażaka-ochotnika.

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.