Walne Zebranie Sprawozdawcze 2020

29 lutego 2020 roku, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie odbyło się walne zgromadzenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, podsumowujące okres działalności OSP w roku 2019.9

Zgodnie z planem rozpoczęło się one tuż po godzinie 17:00. Zebranych przywitał Prezes Zarządu OSP dh Tomasz Sadowski.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
st.bryg. Sławomir Przybysz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie,
druh Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa, wraz z Zastępcami – druhem Bernardem Adamowiczem oraz druhem Przemysławem Workiem,
Pani Agata Korczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie,
Pan Tadeusz Wojewódzki – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, radny Rady Miejskiej w Piastowie,

Następnie minutą ciszy uczczono pamieć piastowskich strażaków oraz złożono wieniec przed pomnikiem, zlokalizowanym przy naszej remizie. Kolejno wybrano przewodniczącego zgromadzenia wraz z sekretarzem, oraz odpowiednie komisje.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, wyróżnił odznakami MDP, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie. Następnie wręczono okolicznościowe nagrody, dla najaktywniejszych ratowników podziału bojowego, którzy w minionym roku najwięcej razy brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Wśród nich znaleźli się:
dh Gromada Angelika – 163 interwencje
dh Stachowicz Damian – 133 interwencje
dh Poterek Piotr – 121 interwencji
dh Kaczyński Michał – 104 interwencje
dh Rosa Kamil – 98 interwencji
dh Pawlik Karol – 94 interwencje
dh Kalita Albert – 90 interwencji

Warto wspomnieć, że powyżsi ratownicy weszli w skład tzw. „złotego zastępu”. Na jego czele stanęła druhna Angelika Gromada, która jest pierwszą kobietą w historii naszej OSP z największą liczbą interwencji!

Walne Zgromadzenie, po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium dla Zarządu OSP za okres działalności w roku 2019. Walne Zgromadzenie, również zatwierdziło plan działalności oraz plan finansowy na rok bieżący.

Fot. Kacper Pakuła

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz