Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie zawiadamia, iż Walne Zebrania Sprawozdawcze za rok 2018, odbędzie się 9 marca 2019 roku w pierwszym terminie o godzinie 16:30, i w drugim terminie o godzinie 17:00, w strażnicy OSP przy ulicy Warszawskiej 24.

Serdecznie zapraszamy!

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.